Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 48 im. Szarych Szeregów w Krakowie
  30-243 Kraków ul. Księcia Józefa 337
  sp48kr@wp.pl
 • 12-4297210

  O szkole

  O szkole.

  RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ.
  RAZEM MOŻEMY LEPIEJ.
  RAZEM - DLA SIEBIE I DLA INNYCH.

  Nasza szkoła, położona w spokojnej i pięknej okolicy u stóp Lasu Wolskiego jest niewielka i kameralna, dlatego najczęściej panuje w niej rodzinna atmosfera. Dzięki temu uczniowie są i czują się w szkole bezpieczni. Zajęcia prowadzone przez wysoko wykwalifikowaną kadrę odbywają się na jedną zmianę. Klasy są mało liczne, co gwarantuje dobry kontakt nauczycieli z uczniami. Dzieci mają zapewnioną opiekę od godziny 7:00 – 16:30 w szkolnej świetlicy, a później od godziny 15:00 – 19:00 w świetlicy środowiskowej „Gratka”, gdzie mogą rozwijać swoje zainteresowania. Szkolna stołówka oferuje śniadania i obiady. 

   

  Szkoła współpracuje z rodzicami swoich uczniów oraz ze środowiskiem lokalnym Bielan i Przegorzał. Organizujemy spotkania uczniów, nauczycieli, rodziców i mieszkańców osiedli – jasełka, festyny… Gdy trzeba potrafimy zmobilizować środowisko do wspólnych działań, czego najlepszym przykładem są kolejne wygrane edycje budżetu obywatelskiego. Dzięki nim posiadamy m.in. nowoczesne boisko sportowe, plac zabaw dla dzieci, wyposażenie pracowni informatycznej, plastycznej, możemy cieszyć się letnim kinem.                            

     

  Patron szkoły Szare Szeregi obliguje nas do troski o wysoki poziom edukacji patriotycznej realizowanej podczas godzin wychowawczych oraz okolicznościowych spotkań tj. obchody Dnia Niepodległości, Święto Konstytucji 3 Maja itp. Tematyka patriotyczna realizowana jest również przy okazji tematów języka polskiego czy historii.                                                         

       

  Od 2017 roku naszym najbliższym sąsiadem jest Thesaurus Cracoviensis – Centrum Interpretacji Artefaktów. Muzeum współpracuje ze szkołą, organizując dla naszych uczniów warsztaty muzealne, w czasie których mogą podziwiać nie tylko zgromadzone liczne militaria, malarstwo, teatralia, grafiki i szopki krakowskie, ale również zwiedzić pracownie konserwatorskie. Dzieci mogą zobaczyć prace nad konserwacją dzieł sztuki i rzemiosła. Nie bez znaczenia jest też kontakt uczniów z muzealnikami i konserwatorami zabytków.                         

       

  Fakt, że szkoła położona jest w Bielańsko-Tynieckim Parku Krajobrazowym spowodował, że kładziemy duży nacisk na edukację ekologiczną. Realizując autorski program ekologiczny wykorzystujemy najbliższe i dalsze otoczenie szkoły, współpracujemy z wieloma instytucjami, bierzemy udział w licznych konkursach i akcjach ekologicznych.                                                                      

      

  Kładziemy również nacisk na edukację prozdrowotną głównie poprzez wysoki poziom zajęć sportowych. Nasi uczniowie zrzeszeni w Uczniowskim Klubie Sportowym „Bakcyl” odnoszą wiele sukcesów. Od roku 2004 jesteśmy też „Szkołą z klasą”.                                                                                                                                                                                                                                Koncepcja pracy dydaktyczno -  wychowawczej i opiekuńczej SP nr 48 w Krakowie zawarta jest w misji i wizji szkoły. Treści te zawarte są w programie wychowawczym i profilaktycznym szkoły. Z dokumentów tych w każdym kolejnym roku szkolnym wybieramy pewne treści jako priorytetowe i na ich podstawie ustalamy zadania roku. Wybór obszaru do realizacji jest uzależniony od wniosków dotyczących pracy dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej szkoły wypracowanych w wyniku ewaluacji wewnętrznej lub zewnętrznej, kontroli wewnętrznej lub zewnętrznej, ale również na podstawie doradczych głosów uczniów i ich rodziców. Założenia realizacji koncepcji na dany rok szkolny prezentowane są w trakcie pierwszych spotkań z rodzicami w każdym kolejnym roku szkolnym.

   

  Ponadto w naszej szkole prowadzona jest nauka gry w szachy. Nasi uczniowie nie tylko uczą się  od najmłodszych klas różnych technik, ale też sportowej rywalizacji. Zrzeszeni  w UKS Bakcyl Bielany świetnie  grają i odnoszą ogólnopolskie sukcesy. Jesteśmy aktualnymi Wicemistrzami Polski Szkół klas I – III. Nasi uczniowie są też Mistrzami Małopolski  w szachach szybkich do lat 8.