Nawigacja

Nawigacja

  • Inormacja z Rady Dzielnicy VII

   Na prośbę  radnych z Bielan zamieszczamy  poniższą informację

   „ Szanowni Mieszkańcy Bielan!

   Zapraszamy na spotkanie w Szkole Podstawowej nr 48 w Krakowie w dniu 18.10.2018  o godzinie 18.00 . Gościem specjalnym będzie   Przewodniczący Rady szczęsny Filipiak. Chcemy żeby państwo przedstawili swoje propozycje i wnioski, które są  dla Państwa  istotne i dotyczą naszego terenu. Dlatego jeszcze raz serdecznie zapraszamy. Liczymy na Waszą obecność. Wasi radni

                                                                Magdalena Mardyła i Jakub Mrakowski ”

  • Za zasługi dla Dzielnicy VII

   29.09.2018

   W sobotę 29 września podczas Święta Dzielnicy VII  Dyrektor Szkoły w asyście uczniowskiego pocztu sztandarowego , nauczycieli i rodziców odebrał statuetkę  LAJKONIKA , którą co roku Zarząd Dzielnicy VII wyróżnia osoby  najbardziej zasłużone dla krakowskiego Zwierzyńca. Nasza szkoła jest pierwszym instytucjonalnym laureatem w historii tego wyróżnienia. Podczas specjalnego apelu szkolnego prezentacji wyróżnienia dokonał Dyrektor Szkoły i Przewodnicząca Szkolnej Rady Uczniowskiej.

   DZIĘKUJEMY  ZA DOCENIENIE SZKOŁY I JEJ ŚRODOWISKA!
  • MAŁOPOLSCY MISTRZOWIE W SZACHACH

   MAŁOPOLSCY MISTRZOWIE W SZACHACH
   17.10.2018

   Projekt Małopolskiego Związku Szachowego

   realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

   MAŁOPOLSCY MISTRZOWIE W SZACHACH - Obrazek 1

   wkracza w decyzyjną fazę .

   W naszej szkole odbedzie się półfinałowy turniej

   Amatorskiej Ligi Dziecięcej.

   20 listopada 2018 roku w Krakowie w Muzeum Armii Krajowej odbędzie się

   Finał Amatorskiej Ligi Dziecięcej.

   Podczas zawodów w naszej szkole pierwsze 5 zespołów otrzyma puchary dla szkoły,

   członkowie 3 pierwszych zespołów otrzymają medale i nagrody.

   Wszystkie drużyny otrzymają dyplomy. Wszyscy uczestnicy, również opiekunowie, otrzymają pamiątkowe kubki.

   Nagrody, puchary i medale ufundowała Dzielnica VII Zwierzyniec

   MAŁOPOLSCY MISTRZOWIE W SZACHACH - Obrazek 2

   oraz Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, oddział Thesaurus Cracoviensis.

   MAŁOPOLSCY MISTRZOWIE W SZACHACH - Obrazek 3

   Dla uczestników przygotowano nieodpłatne zwiedzanie

   oddziałuMuzeum Historycznego Miasta Krakowa- Thesaurus Cracoviensis

   http://www.mhk.pl/oddzialy/thesaurus-cracoviensis

   Podczas zawodów dla uczestników przewidziano słodki poczęstunek.

   Gorące napoje dla dorosłych( kawa) i uczestników( czekolada) zapewnia firma

   MAŁOPOLSCY MISTRZOWIE W SZACHACH - Obrazek 4

   Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w rywalizacji sportowej.

  • Nasz uczeń Mateusz Wąsik znów powalczy w szachowych Mistrzostwach Polski U13 !

   Jesteśmy dumni z faktu ,

   iż uczeń klasy VII b Mateusz Wąsik

    po ciężkich bojach po raz kolejny awansował do finałów

   Mistrzostw Polski w Szachach U13 Chłopcy .

   Gratulujemy!

   Nasz uczeń Mateusz Wąsik znów powalczy w szachowych Mistrzostwach Polski U13 ! - Obrazek 1

  • Serdeczne podziękowanie dla Rady Rodziców  działającej przy SP nr 48

   za zorganizowanie wspaniałej i smacznej zabawy podczas  PIKNIKU RODZINNEGO.

   Ze względu na pogodę zabawy sportowe odbędą się 13 października podczas Jubileuszu 60- lecia SP48.

    - Obrazek 1 - Obrazek 2 - Obrazek 3 - Obrazek 4 - Obrazek 5

    

    Sponsorami  pikniku byli:

   Pizzeria Paolo, Szkółka roślin Hajdrowscy, Piekarnia Zaborowscy, Restauracja Romantica, Firma Farmona

   oraz Przedszkole Fair Play, które było fundatorem pucharów w Rodzinnym Turnieju Szachowym

    - Obrazek 6

    

   Vouchery ufundowali:

   Muzeum Inżynierii Miejskiej, Historyland, U Ziyada, Kino Kijów, Aquapark.

    

   DZIĘKUJEMY

  • „Rok szkolny 2018/2019 Niepodległa” – drugi rok wprowadzania zmian w systemie edukacji

    

   Nowy rok szkolny 2018/2019 to kolejny etap wdrażania zmian w edukacji. Następna tura podwyżek dla nauczycieli, wsparcie finansowe dla samorządów, szerokopasmowy internet i multimedialne tablice w szkołach, a także nowa podstawa programowa dla kolejnych klas szkoły podstawowej oraz zmiany w egzaminach – to tylko kilka z elementów, które będą dotyczyć nadchodzącego roku szkolnego.

   W poniedziałek, 3 września br. ponad 4,5 mln uczniów z blisko 24 tys. szkół rozpocznie zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w roku szkolnym 2018/2019. W szkołach podstawowych będzie uczyć się ponad 3 mln uczniów, w tym w I klasie około 361 tys. dzieci. W szkołach ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych (liceach ogólnokształcących, technikach, oddziałach zasadniczych szkół zawodowych w szkołach branżowych i szkołach przysposabiających do pracy) – ok. 1 019 tys. uczniów, natomiast w branżowej szkole I stopnia w klasach I i II – 113 tys. uczniów. Do klasy III gimnazjum będzie uczęszczać ok. 355 tys. uczniów. W szkołach policealnych nowy rok szkolny rozpocznie ok. 226 tys. słuchaczy, a w liceach ogólnokształcących dla dorosłych 146 tys. słuchaczy.

   Poniedziałek, 3 września br. to również pierwszy dzień zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla ponad 1,4 mln dzieci w wieku 3-6 lat z blisko 22 tys. przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

   Nowy rok szkolny to czas, w którym wprowadzamy zaplanowane wcześniej zmiany w polskiej oświacie, oczekiwane przez rodziców, nauczycieli, uczniów i przedstawicieli samorządów.

   Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego

   Nadchodzący rok szkolny będzie kolejnym etapem wprowadzania nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w klasie II, V i VIII szkoły podstawowej.

   Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie w 2018 r. przygotuje i przeprowadzi co najmniej 16 szkoleń (w zakresie poszczególnych przedmiotów) dla nauczycieli, doradców metodycznych i konsultantów w placówkach doskonalenia nauczycieli, dotyczących realizacji od 1 września 2019 r. w szkołach ponadpodstawowych nowej podstawy programowej. ORE przygotuje również na ten temat materiały informacyjne dla nauczycieli. Szkolenia  pozwolą przygotować kadrę placówek doskonalenia nauczycieli do poprowadzenia szkoleń w tym zakresie dla wszystkich zainteresowanych nauczycieli (począwszy od 1 września 2018 r.). Rok szkolny 2018/2019 będzie również czasem przygotowywania nauczycieli do realizacji nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych.

   Do 23 sierpnia br. Minister Edukacji Narodowej dopuścił do użytku szkolnego 343 podręczniki uwzględniające nową podstawę programową kształcenia ogólnego, realizowaną w szkole podstawowej począwszy od nowego roku szkolnego, w tym 151 podręczników dla klas II, V i VIII szkoły podstawowej.

   Dodatkowe pieniądze na reformę – dalsze finansowanie wdrażania reformy edukacji

   Ministerstwo Edukacji Narodowej zapewniło adekwatne finansowanie zadań związanych
   z wprowadzaniem reformy edukacji. Środki na działania dostosowawcze w subwencji oświatowej na rok 2018 to dodatkowe 148 mln zł. Już w 2017 r. samorządy otrzymały w  subwencji oświatowej dodatkowo 313 mln zł na dostosowanie szkół do reformy, m.in. na wyposażenie pracowni, zakup krzeseł, ławek, modernizację toalet.

   Łączna kwota subwencji oświatowej na rok 2018 została określona w wysokości 43.075.129 tys. zł. Jest ona wyższa w stosunku do kwoty części oświatowej subwencji ogólnej uwzględnionej w ustawie budżetowej na rok 2017 (41.909.536 tys. zł) o 1.165.593 tys. zł, tj. o 2,78%. W projekcie ustawy budżetowej na rok 2019 przewidziano kwotę subwencji w wysokości blisko 46 mld zł (będzie ona wyższa o ok. 7% w porównaniu z 2018 r.).

   Wsparcie samorządów w zadaniach związanych z wprowadzaniem reformy edukacji z rezerwy 0,4% części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 r.

   Oprócz dodatkowych środków na wprowadzanie reformy edukacji w subwencji oświatowej Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie ze stroną samorządową, reprezentowaną przez Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, stworzyło w 2017 r. dodatkowy mechanizm wsparcia finansowego samorządów w czasie wdrażania reformy edukacji z rezerwy 0,4% części oświatowej subwencji ogólnej. Cała kwota rezerwy 0,4% na rok 2018 wynosi 172,3 mln zł. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazało już do realizacji do Ministra Finansów wnioski samorządów na kwotę 81,1 mln zł.

   Warto przypomnieć, że ustalone wspólnie z reprezentantami organizacji samorządowych kryteria podziału rezerwy zawierały najważniejsze postulaty samorządów związane ze wsparciem finansowym na dostosowanie szkół do reformy edukacji.

   Jednym z priorytetów w roku 2018 jest przekazanie środków samorządom na doposażenie pracowni przedmiotowych/laboratoriów w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych (biologia, geografia, chemia i fizyka). Cały program dofinansowania jest zaplanowany na 4 lata, mamy na ten cel do przekazania w sumie 320 mln zł. Już w lipcu przekazano do realizacji do Ministerstwa Finansów wnioski aż 1555 jednostek samorządu terytorialnego dotyczące 1926 szkół podstawowych na łączną kwotę 66,4 mln zł.

   W roku bieżącym kontynuowano wsparcie dla gimnazjów przekształcanych w szkoły podstawowe, ale także gimnazjów przekształconych już w roku poprzednim. Pomoc przeznaczona może być na doposażenie pomieszczeń, świetlic, wyposażenie pomieszczeń do nauki w meble oraz dostosowanie sanitariatów do potrzeb dzieci młodszych. Na wydatki związane z przekształcaniem gimnazjów w szkoły podstawowe przekazano do realizacji wnioski na kwotę 10,3 mln złotych.

   Rozszerzono także kryterium dotyczące dofinansowania doposażenia szkół i placówek w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach o nowe pomieszczenia do nauki uzyskane w wyniku adaptacji innych pomieszczeń szkolnych. Wyposażenie dodatkowych pomieszczeń ma za zadanie przeciwdziałać systemowi zmianowemu w szkołach. Z tego kryterium przekazano do realizacji Ministrowi Finansów wnioski samorządów na kwotę 4,4 mln złotych.

   Ponadto w 2018 r. MEN będzie realizował dofinansowanie z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, pomoc jednostkom samorządu terytorialnego w usuwaniu skutków zdarzeń losowych, dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli, dofinansowanie doposażenia szkół i placówek w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach, nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji oraz pomieszczeń dla szkół rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach, a także inne zadania o jednorazowym charakterze nieuwzględnione w części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 r.

   Warto przypomnieć, że w 2017 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej na finansowanie zadań związanych z przekształcaniem gimnazjów publicznych w szkoły podstawowe (doposażenie świetlic, remonty sanitariatów i doposażenie pomieszczeń do nauki w meble) przekazało w 2017 r. z rezerwy 0,4% około 53 mln zł. 

   Łącznie na bezpośrednie wsparcie związane z przekształcaniem gimnazjów w szkoły podstawowe i na odprawy dla zwalnianych nauczycieli przeznaczono ok. 95 mln złotych, czyli 53,4% całej rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

   Środki na wychowanie przedszkolne

   Przypominamy, że od 2017 r. subwencją oświatową zostały objęte wszystkie dzieci 6-letnie korzystające z wychowania przedszkolnego (ich edukacja jest bezpłatna, rodzice ponoszą jedynie koszt wyżywienia). Gmina otrzymuje z budżetu państwa subwencję na każdego 6-latka w przedszkolu w kwocie ok. 4,3 tys. zł średnio na dziecko. Łącznie samorządy otrzymały dodatkowo na ten cel subwencję w 2018 w kwocie 1,612 mld zł, w roku 2017 była to kwota 1,429 mld zł.

   Ponadto samorządy na dzieci w wieku 2,5-5 lat otrzymują dodatkowo dotację przedszkolną w wysokości 1370 zł na dziecko. W ramach dotacji z budżetu państwa zostały przekazane środki w wysokości: w 2018 – 1,354 mld zł, w 2017 – 1,289 mld zł.

   Nauczyciele

   Pełne i wiarygodne dane o liczbie etatów nauczycieli zatrudnionych od 1 września 2018 r. będą znane jesienią (przełom października i listopada) po przekazaniu przez dyrektorów szkół informacji do Systemu Informacji Oświatowej.

   Przypomnijmy, że w pierwszym roku wdrażania reformy edukacji, czyli w 2017 r. o 17 768 wzrosła liczba etatów nauczycieli w publicznych i niepublicznych przedszkolach, szkołach oraz placówkach. W roku szkolnym  2016/2017 było 673 323 etatów, zaś w 2017 r. było ich 691 000. Wzrosła również liczba nauczycieli, która w roku szkolnym 2017/2018 wyniosła 694 636, czyli o 10 139 więcej niż rok wcześniej.

   Zmieniliśmy przepisy dotyczące nauczycieli, m.in.: związane z awansem zawodowym i oceną pracy, czasem pracy, urlopem wypoczynkowym i urlopem dla poratowania zdrowia, uprawnieniami związanymi z rodzicielstwem oraz ze sposobem zatrudnienia.

   Wprowadziliśmy nowy system oceniania pracy nauczyciela. Rozwiązania te pozwolą na transparentność i zobiektywizowanie tych ocen. System ten będzie narzędziem pomocnym dla dyrektora szkoły przy ocenianiu pracy nauczyciela, w szczególności w związku z wprowadzeniem nowego dodatku dla nauczycieli dyplomowanych legitymujących się najwyższą oceną pracy. Kryteria oceny pracy ujęte w przepisach rozporządzenia, jak i ustawy Karta Nauczyciela odnoszą się do ustawowych obowiązków kadry pedagogicznej, a także dyrektora szkoły oraz uwzględniają etap rozwoju zawodowego nauczyciela podlegającego ocenie.

   Od 1 września 2020 r. będzie nowy dodatek dla nauczycieli za wyróżniającą pracę. Docelowo od września 2022 r. wyniesie on ok. 500 zł. Grupą uprawnioną do otrzymania dodatku będą nauczyciele dyplomowani legitymujący się najwyższą oceną pracy (oceną wyróżniającą).

   Podwyżki dla nauczycieli

   Priorytetem Ministerstwa Edukacji Narodowej jest podniesienie prestiżu zawodu nauczyciela, premiowanie wysokiej jakości pracy nauczycieli, a także zapewnienie odpowiednich warunków do wykonywania zadań.

   W 2017 r., po raz pierwszy od 5 lat, zagwarantowaliśmy waloryzację wynagrodzeń nauczycieli i zapewniliśmy jej finansowanie w subwencji oświatowej w kwocie 418 mln zł. Wzrost pensji nauczycieli to dodatkowe środki w budżecie państwa. Subwencja dla samorządów w 2018 r. wzrosła o ok. 1,2 mld zł. Od 1 kwietnia 2018 r. średnie wynagrodzenia nauczycieli wzrosły o 5,35%.

   Od 1 stycznia 2019 wynagrodzenia nauczycieli wzrosną o kolejne 5%. W ciągu trzech lat wynagrodzenia nauczycieli zostaną podniesione o ok. 15,8%. Całość tej podwyżki wejdzie w życie od 1 stycznia 2020 r., czyli za niespełna rok i 9 miesięcy.

   Drugi rok wdrażania rządowego programu „Aktywna tablica”

   Rok szkolny 2018/2019 będzie kolejnym rokiem realizowania rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”. W ramach programu szkoły podstawowe zostają wyposażone w tablice interaktywne, projektory, głośniki czy interaktywne monitory dotykowe.

   Na program w latach 2017-2019 jest przewidziana łączna kwota 279 mln 316 tys. zł., z czego 224 mln zł będzie pochodziło z budżetu państwa. Program jest finansowany w 80% ze środków budżetu państwa i w 20% z wkładu własnego organów prowadzących szkołę. W ramach trzyletniego rządowego programu pomoce dydaktyczne trafią do ok. 15 580 szkół w Polsce i za granicą.

   W 2017 r. zostało zakupionych łącznie 21 252 różnego rodzaju pomocy dydaktycznych. Średnio najwięcej pomocy dydaktycznych trafiło do szkół w województwach: warmińsko-mazurskim, opolskim, dolnośląskim i łódzkim.

   Program w pierwszym roku funkcjonowania został bardzo dobrze przyjęty przez nauczycieli i uczniów. W opinii nauczycieli oraz dyrektorów szkół zakupione pomoce dydaktyczne, w tym w szczególności tablice i monitory interaktywne, uczyniły naukę bardziej przyjazną, nowoczesną, ciekawą i atrakcyjną.

   W ramach realizacji programu 55 181 nauczycieli uczestniczyło w konferencjach i szkoleniach z zakresu stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w nauczaniu. Odbyło się 19 484 spotkań organizowanych w ramach międzyszkolnych sieci współpracy nauczycieli oraz 15 545 lekcji otwartych z wykorzystaniem TIK w nauczaniu. Szkolenia te są kontynuowane dla nauczycieli z kolejnych szkół.

    Wdrażanie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE)

   Rok szkolny 2018/2019 to kolejny rok podłączania w szkołach szerokopasmowego internetu w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. W tym roku zostanie przyłączonych 1500 lokalizacji.

   Przypomnijmy, że OSE to program publicznej sieci telekomunikacyjnej dającej szkołom dostęp do szybkiego, bezpłatnego i bezpiecznego internetu, zaprojektowany przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

   Zgodnie z ustawą o OSE w 2020 r. wszystkie szkoły w Polsce będą mieć bezpłatny, szybki i bezpieczny internet, a uczniowie i nauczyciele zyskają możliwości korzystania w pełni z nowych form edukacji cyfrowej. Lista pierwszych szkół obejmuje ustalone lokalizacje w pięciu województwach: podlaskim, świętokrzyskim, łódzkim, lubuskim oraz mazowieckim.

   Do 19 października 2018 r. trwa nabór wniosków w konkursie dla organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego i uniwersytetów trzeciego wieku, którego celem jest wsparcie nauczycieli z zakresu nowoczesnych technologii w codziennej pracy z uczniami, które ułatwią im poruszanie się w cyfrowym świecie, pozwolą korzystać z e-materiałów edukacyjnych i tworzyć własne e-zasoby.

   Kwota przeznaczona na dofinansowanie wynosi 50 mln zł – to środki unijne pochodzące z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC).

   W szkoleniach, które będą prowadzone do czerwca 2023 r., weźmie udział co najmniej 75 tysięcy nauczycieli z całej Polski, co najmniej 15% z każdego województwa, ze szkół każdego typu zarówno publicznych, jak i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych. Szkolenia będą prowadzone w formie mieszanej (zajęcia stacjonarne i zdalne), zostanie zapewniony także mentoring oraz dostęp do platformy e-learningowej. W działania szkoleniowe będą zaangażowane ośrodki doskonalenia nauczycieli. Więcej informacji
   o konkursie i jego założeniach znaleźć można na stronie: www.cppc.gov.pl

    Egzaminy szkolne

   Od 15 do 17 kwietnia 2019 r. po raz pierwszy zostanie przeprowadzony egzamin ósmoklasisty. Uczeń obowiązkowo przystąpi do egzaminu z trzech przedmiotów: języka polskiego, języka obcego nowożytnego i matematyki.

   Centralna Komisja Egzaminacyjna na swojej stronie internetowej opublikowała informatory o zasadach przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, w tym przykładowe pytania egzaminacyjne.

   Ponadto CKE planuje przeprowadzenie w grudniu 2018 r. próbnego egzaminu ósmoklasisty. Udział szkół w takiej próbie będzie dobrowolny, a jego celem ma być dostarczenie uczniom rzetelnej i wartościowej informacji zwrotnej na temat poziomu ich wiadomości oraz umiejętności, wskazującej na ich słabe oraz mocne strony.

   Wyniki, jakie uzyskają uczniowie, mają służyć przede wszystkim im samym i ich nauczycielom, umożliwiając tym samym skorygowanie procesu przygotowania do właściwego egzaminu.

   Egzamin gimnazjalny w terminie głównym zaplanowano od 10 do 12 kwietnia 2019 r. Zostanie przeprowadzony dla uczniów dotychczasowych klas gimnazjalnych. Przystąpią do niego również słuchacze gimnazjum dla dorosłych oraz osoby zdające egzamin eksternistyczny z zakresu obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania dla gimnazjum dla dorosłych. Egzamin ten będzie przeprowadzany do roku szkolnego 2019/2020 włącznie. W 2019 r. do tego egzaminu przystąpi około 355 tys. uczniów.

   Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części: ‎humanistycznej (z zakresu historii i wiedzy
   o społeczeństwie oraz z zakresu języka ‎polskiego), matematyczno-przyrodniczej (z zakresu przedmiotów przyrodniczych i ‎matematyki) oraz z języka obcego nowożytnego.

   Egzamin maturalny w 2019 r. odbędzie się na dotychczasowych zasadach i rozpocznie się 6 maja. Absolwenci szkół przystąpią wtedy do egzaminu pisemnego z języka polskiego. Szczegółowy terminarz znajduje się na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej www.cke.edu.pl

   Szkolnictwo zawodowe

   Odbudowa kształcenia zawodowego jest jednym z kluczowych działań MEN. Ministerstwo Edukacji Narodowej postawiło na kształcenie zawodowe, dokonując niezbędnych zmian
   w tym zakresie. Kładą one nacisk na skuteczne i odpowiednie przygotowywanie młodzieży oraz osób dorosłych do zawodu.

   Cel podejmowanych przez MEN działań to przede wszystkim dostosowanie systemu kształcenia zawodowego do potrzeb nowoczesnej gospodarki. Istotne jest również zwiększenie wpływu firm oraz organizacji zrzeszających przedsiębiorstwa na szkolnictwo branżowe i techniczne. Warto podkreślić także kluczową rolę przygotowania zmian programowych, organizacyjnych i prawnych, które będą służyły poprawie jakości
   i efektywności kształcenia zawodowego oraz promocji szkolnictwa branżowego
   i technicznego wśród uczniów, a także ich rodziców.

   Obecnie trwają prace nad nowelizacją ustawy Prawo oświatowe, dotyczące m.in. zmiany
   w klasyfikacji zawodów, finansowaniu szkół zawodowych czy praktycznej nauki zawodu,
   w tym kształcenia młodocianych.

   1 września 2018 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie doradztwa zawodowego, które będzie realizowane w oparciu o program wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego na dany rok szkolny. Treści programowe zawarte w rozporządzeniu składają się na spójny system realizacji doradztwa zawodowego, który powinien zapewnić uczniom wsparcie szkoły w zakresie podejmowania świadomych wyborów edukacyjnych i zawodowych.

   Od 1 września 2018 r. nastąpi zmiana definicji młodocianego pracownika. Będzie nim teraz osoba, która ukończyła 15 (obecnie 16), a nie przekroczyła 18 lat. Zatem, uczniowie szkoły podstawowej, którzy rozpoczną naukę we wrześniu 2018 r. w klasie 8, mogą planować kontynuowanie nauki poprzez realizowanie przygotowania zawodowego u pracodawcy
   (jako młodociany pracownik).

   Z kolei od 1 września 2018 r. branżowe szkoły I stopnia będą mogły prowadzić kształcenie w nowym zawodzie – monter stolarki budowlanej. Na rynku branży budowlanej istnieje duże zapotrzebowanie na wykwalifikowanych specjalistów z umiejętnościami w zakresie robót montażowych stolarki budowlanej. Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie monter stolarki budowlanej będzie przygotowany do wykonywania zadań związanych z montażem okien zewnętrznych i dachowych, drzwi balkonowych, drzwi zewnętrznych
   i wewnętrznych, osłon okiennych i drzwiowych, bram oraz schodów modułowych.

   Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – wsparcie kuratora oświaty
   i dyrektora szkoły

    Edukacja włączająca to priorytet działań Ministerstwa Edukacji Narodowej. MEN zadbało o edukację dzieci z różnymi potrzebami, a zasadniczym celem wprowadzanych zmian jest włączenie ucznia z niepełnosprawnością do grupy rówieśniczej. Uczeń z niepełnosprawnością ma się uczyć w szkole ze swoimi rówieśnikami. Szkoła musi mu to zapewnić. Co istotne, rodzice mają wpływ na ustalenie procesu edukacyjnego swojego dziecka. Gwarantuje im to prawo.

   Przypominamy, że uczniowie z niepełnosprawnością są kształceni w oparciu o orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Na podstawie orzeczenia zespół nauczycieli i specjalistów ma obowiązek opracować indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET), w którym może wskazać, jeżeli jest taka potrzeba, konieczność organizacji dla ucznia zajęć indywidualnych w szkole.

   W kwestii roli rodziców w procesie decydowania o formie wsparcia ze strony szkoły podkreślamy, że dyrektor ma obowiązek skutecznego zawiadomienia rodzica o spotkaniu zespołu nauczycieli i specjalistów w szkole. Zespół ten decyduje o sposobie realizacji procesu edukacyjnego ucznia z niepełnosprawnością, w tym, jakie zajęcia – jeżeli jest taka potrzeba – powinny być realizowane indywidualnie. Uczestniczenie rodziców w takim zespole
   jest konieczne. To rodzice najlepiej znają swoje dziecko i wiedzą, jakie są jego potrzeby. Istotne jest również to, że rodzice nie muszą zabiegać o wydanie podwójnych orzeczeń, aby ich dziecko mogło uczyć się w szkole ze swoimi rówieśnikami, a proces edukacyjny był dostosowany do jego możliwości.

   Za sprawną organizację procesu dydaktycznego odpowiada dyrektor szkoły. Jeżeli rodzic ma zastrzeżenia bądź wątpliwości co do rozwiązań dyrektora, powinien zwrócić się o pomoc lub wsparcie do kuratora oświaty.

   W każdym kuratorium oświaty powołano wizytatorów ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych. Zobowiązaliśmy kuratorów oświaty, aby jeszcze przed początkiem roku szkolnego na zwołanych konferencjach prasowych zaprezentowali te osoby i przypomnieli rodzicom, że w razie wątpliwości dotyczących kształcenia uczniów z niepełnosprawnościami mogą zwrócić się do nich o pomoc i wsparcie. Ponadto zobowiązaliśmy kuratorów, aby poprosili dyrektorów szkół ogólnodostępnych o zorganizowanie jeszcze we wrześniu spotkań z rodzicami uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Podczas takich spotkań rodzice będą mogli poznać ich prawa oraz dowiedzieć się o planowanych działaniach szkoły na rzecz edukacji włączającej.

   Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2019/2020

   Biorąc pod uwagę decyzje jednostek samorządu terytorialnego dotyczące przekształcenia lub włączenia do innych szkół wygaszanych gimnazjów, liczba miejsc w szkołach ponadpodstawowych może zostać zwiększona o około 80 tys. Korzystając tylko z bazy lokalowo-dydaktycznej gimnazjów, dotychczas włączonych do szkół ponadpodstawowych lub przekształconych w szkoły ponadpodstawowe, samorządy mogą uzyskać miejsce
   dla ok. 39 tys. uczniów w 1771 oddziałach.

   Jednostki samorządu terytorialnego, podejmując w 2017 r. uchwały dostosowujące sieć szkół do nowego systemu oświaty, musiały uwzględniać demografię i spodziewaną liczbę uczniów szkół ponadpodstawowych.

   W roku szkolnym 2019/2020 mogą wystąpić podobne wyzwania jak w latach poprzednich, związane z wyborami przez uczniów i ich rodziców szkół, które są szczególnie popularne. Należy podkreślić, że duża konkurencja do szkół najwyżej notowanych w rankingach nie jest związana z reformą oświaty. To zjawisko znane od wielu lat. Jak wcześniej pokreślono, z powodu niżu demograficznego oraz funkcjonowania w zespołach szkół z wygaszanymi gimnazjami szkoły ponadpodstawowe dysponują dużym potencjałem w zakresie liczby pomieszczeń do nauki. Z danych posiadanych przez MEN wynika, że dotyczy to także najchętniej wybieranych liceów ogólnokształcących (np. warszawskie LO im. Władysława IV, LO im. Stanisława Witkiewicza, LO im. Tadeusza Czackiego, radomskie LO im. Jana Kochanowskiego). Szkoły te nie powinny mieć żadnych problemów
   z przejściowym zwiększeniem liczby oddziałów w 2019 r.

   Od wielu lat można również zaobserwować, że w niektórych jednostkach samorządu terytorialnego (głównie miasta na prawach powiatu) w liceach ogólnokształcących liczba uczniów rozpoczynających naukę w I klasach znacznie przekracza liczbę uczniów, którzy ukończyli gimnazjum w danej jednostce samorządu terytorialnego. Są to obiektywne procesy o charakterze urbanizacyjno-migracyjnym, do których powinny przygotować się metropolie. Te samorządy są jednak pod względem organizacyjnym i finansowym w dobrej sytuacji.

   Z informacji posiadanych przez MEN wynika, że wiele miast na prawach powiatu jest przygotowanych do przeprowadzenia rekrutacji w roku 2019 i do przyjęcia zwiększonej liczby uczniów. Włodarze miasta potwierdzają, że rekrutacja w roku 2019 będzie przeprowadzona sprawnie i nie przewidują oni problemów z nauką w systemie zmianowym.

   We wszystkich kuratoriach oświaty od września br. zostaną utworzone punkty informacyjno-konsultacyjne. Rodzice uczniów klas VIII szkoły podstawowej oraz klas III gimnazjum będą mogli uzyskać informacje na temat oferty edukacyjnej szkół ponadpodstawowych i klas szkół ponadgimnazjalnych w regionie. W tym celu MEN utworzyło także specjalną zakładkę www.men.gov.pl/rekrutacja. Wkrótce do wszystkich zainteresowanych rodziców trafi ulotka z podstawowymi informacjami w tym zakresie.

   Przypominamy, że przygotowano nowe podstawy programowe kształcenia ogólnego oraz kształcenia w zawodach dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum, branżowej szkoły I i II stopnia. Jednocześnie MEN zadbało o wsparcie nauczycieli we wdrożeniu nowej podstawy programowej. Zostały opracowane materiały metodyczne dla nauczycieli, a także opracowania przeznaczone dla pracowników placówek doskonalenia nauczycieli. Zorganizowano konferencje dla nauczycieli konsultantów, a także szkolenia dla nauczycieli. W ramach przygotowania nauczycieli do realizacji nowej podstawy programowej publiczne placówki doskonalenia nauczycieli zorganizowały ponad 4,5 tys. szkoleń, w których uczestniczyło blisko 171 tys. nauczycieli.

   Ministerstwo Edukacji Narodowej deklaruje pełne wsparcie i gotowość do współpracy z samorządami, przygotowując kompleksowy program wsparcia. Będzie on zawierał także komponent finansowy w postaci dodatkowych środków z 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji.

   E-legitymacje szkolne

   Od 1 września br. szkoły mogą wydawać uczniom legitymacje szkolne – tak jak dotychczas – w postaci papierowej albo plastikowej karty, czyli e-legitymacji szkolnej.

   Na rewersie wzoru e-legitymacji znalazło się pole umożliwiające nadruk w procesie personalizacji karty numeru układu elektronicznego oraz kodu kreskowego. Przepisy umożliwiają ponadto kodowanie na e-legitymacji dodatkowych usług wynikających z działalności statutowej szkoły czy związanych z przejazdami środkami transportu publicznego. O rodzaju usług kodowanych na e-legitymacji szkolnej będzie decydował dyrektor szkoły za zgodą rodziców lub pełnoletnich uczniów.

   Dotychczas wydane legitymacje szkolne zachowują ważność do czasu zakończenia przez ucznia lub słuchacza nauki w danej szkole. Oznacza to, że szkoły nie muszą wymieniać uczniom legitymacji.

   Wspólnie z Ministerstwem Cyfryzacji pracujemy obecnie nad wprowadzeniem mLegitymacji szkolnej. mLegitymacja szkolna będzie stanowiła mobilną wersję legitymacji szkolnej, czyli legitymację szkolną utworzoną w postaci i formie pozwalającej na jej bezpieczne przechowywanie na urządzeniach mobilnych. Ma być ona przechowywana na urządzeniu mobilnym ucznia przy wykorzystaniu publicznej aplikacji zapewnianej przez Ministerstwo Cyfryzacji.

    „Rok szkolny 2018/2019 Niepodległa”

    Ministerstwo Edukacji Narodowej kontynuuje działania związane z obchodami 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, podjęte w ramach projektu edukacyjnego Ministra Edukacji Narodowej „Godność. Wolność. Niepodległość” na lata 2018-2020.

   Projekt „Godność. Wolność. Niepodległość” zakłada wsparcie finansowe szkół i placówek, w tym także szkół polonijnych w podejmowaniu przedsięwzięć w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży w roku setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Środki z programu mogą być również przeznaczane na działania służące rozwijaniu szacunku do tradycji i dorobku narodowego, a także kształtowaniu poczucia silnej więzi emocjonalnej, społecznej i kulturowej z własnym narodem, z jego historią i wartościami. Program będzie kontynuowany do 2020 r., a na realizację przeznaczono łącznie 6,9 mln zł.

   Do tej pory 257 szkołom i placówkom oświatowym przyznano dofinansowanie na łączną kwotę 2 017 434,06  zł na organizację obchodów związanych z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Wyłonione szkoły i placówki oświatowe otrzymają wsparcie finansowe w wysokości od 3 tys. zł do 10 tys. zł na organizację wystawy pamiątek związanej z odzyskaniem oraz budową przez Polskę niepodległości, a zgromadzonych, pogrupowanych i opisanych przez uczniów, wychowanków oraz wycieczki patriotycznej związanej tematycznie z  wydarzeniami historycznymi, postaciami oraz polskimi osiągnięciami z okresu II Rzeczypospolitej, a także innych działań dodatkowych związanych z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W szczególności mowa jest tu m.in. o koncertach, inscenizacjach, rekonstrukcjach historycznych, spotkaniach
   ze świadkami historii, grach terenowych lub imprezach sportowych.

   28 sierpnia br. zakończył się nabór ofert na II otwarty konkurs w ramach Projektu edukacyjnego „Godność. Wolność. Niepodległość”. Zachęcamy organizacje pozarządowe do zorganizowania i przeprowadzenia konkursu poezji „Myśmy wciąż do Niepodległej szli…” oraz quizu wiedzy o Niepodległej. Na zadanie przeznaczono łącznie 420 tys. zł.

   „Rekord dla Niepodległej”

   9 listopada 2018 r. o godz. 11.11 wspólnie z Radą Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej proponujemy ogólnonarodową formę uczczenia 100-lecia niepodległości. Chcemy, aby w piątek, 9 listopada br. we wszystkich szkołach w Polsce i poza granicami w uroczysty sposób wybrzmiał czterozwrotkowy Mazurek Dąbrowskiego.

   Ogólnopolski Dzień Tornistra

   Ogłaszamy 1 października 2018 r. Ogólnopolskim Dniem Tornistra. W całym kraju będziemy sprawdzać, jak wygląda szkolny plecak, co uczeń w nim nosi na co dzień i czy rodzice oraz dzieci zwracają uwagę na to, w jaki sposób właściwie zapakować przybory szkolne. Przypomnimy również o tym, że dyrektor szkoły ma obowiązek zapewnienia uczniom możliwości pozostawienia podręczników w szkole, bez potrzeby codziennego
   ich noszenia.

   Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

   W roku szkolnym 2018/2019 zajęcia opiekuńczo-wychowawcze rozpoczną się
   w poniedziałek, 3 września 2017 r. i zakończą w piątek, 21 czerwca 2019 r. Zimowa przerwa świąteczna potrwa od 23 do 31 grudnia 2018 r., przerwa wiosenna od 18 do 23 kwietnia 2019 r.

   Terminy ferii zimowych w poszczególnych województwach:

   • 14-27 stycznia 2019 r.: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie,
   • 21 stycznia – 3 lutego 2019 r.: podlaskie, warmińsko-mazurskie,
   • 28 stycznia – 10 lutego 2019 r.: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie,
   • 11–24 lutego 2019 r.: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie.

   Dodatkowe dni wolne od zajęć:

   Dyrektor szkoły lub placówki oświatowej do 30 września 2018 r. ma obowiązek poinformować nauczycieli, uczniów, rodziców i opiekunów o dodatkowych dniach wolnych od zajęć lekcyjnych. Ich liczba jest różna dla poszczególnych typów szkół i wynosi odpowiednio:

   • do 8 dni – w szkole podstawowej,
   • do 10 dni – w liceum ogólnokształcącym i technikum,
   • do 6 dni – w branżowej szkole I stopnia, szkole policealnej oraz placówce kształcenia praktycznego,
   • od roku szkolnego 2020/2021 – do 6 dni w branżowej szkole II stopnia.

   Departament Informacji i Promocji
   Ministerstwo Edukacji Narodowej

  • Podręcznik do nauki religii

            Szanowni Rodzice

              w roku szkolnym 2018/ 2019 na religii

                będziemy korzystać z podanych niżej książek.

    

   Klasa

   Tytuł

   1

   „Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa” Ćwiczenia do religii, wyd. św. Stanisława

   2

   „Kochamy Pana Jezusa” Ćwiczenia do religii, wyd. św. Stanisława

   3

   „Przyjmujemy Pana Jezusa” Ćwiczenia do religii, wyd. św. Stanisława

   4

   „Słuchamy Pana Boga” podręcznik+ ćwiczenia wyd. św. Stanisława

   5

   „Wierzymy w Pana Boga” podręcznik+ ćwiczenia wyd. św. Stanisława

   6

   „W Kościele umacniamy wiarę”podręcznik+ ćwiczenia wyd. św. Stanisława

   7

   „ Spotykamy się z żywym słowem” podręcznik dla klasy 7, wyd. św. Stanisława

   8

   „ Aby nie ustać w drodze”podręcznik dla 2kl. gimnazjum, wyd. św. Stanisława

    

   Edyta Such- Jakieła

   nauczyciel religii

  • NAGRODA dla naszych medalistów V Finału Edukacji przez Szachy w Szkole

   NAGRODA dla naszych medalistów V Finału Edukacji przez Szachy w Szkole

   Nasi medaliści :

   Kasia Rusiecki, Bartek Cumber, Maciek Nowak

   NAGRODA dla naszych medalistów V Finału Edukacji przez Szachy w Szkole - Obrazek 1NAGRODA dla naszych medalistów V Finału Edukacji przez Szachy w Szkole - Obrazek 2NAGRODA dla naszych medalistów V Finału Edukacji przez Szachy w Szkole - Obrazek 3

   w ramach nagrody,w dniach 21-28 października

   wezmą udział

   w IV IGRZYSKACH SZKOLNYCH w Pokrzywnej.

   Koszt wyjazdu w całości pokrywa Polski Związek Szachowy.

   Igrzyska zgromadzą 110 utalentowanych dzieciaków z calej Polski w wieku 8-14 lat.

   Gratulujemy!

    

   Sylwia Nowak

  • Kolejny sukces w głosowaniu! Dziękujemy!

   Kolejny sukces w głosowaniu! Dziękujemy!
   W wyniku głosowania w Budżecie Obywatelskim na Zwierzyńcu do realizacji “wchodzą” następujące projekty:
   1. Rekreacyjne Przegorzały – 841 pkt., 147000 zł
   2. Ośrodek kulturalno-sportowy na Bielanach – 809 pkt, 148825 zł
  • Turniej finałowy "Edukacja przez Szachy w Szkole"

   Turniej finałowy "Edukacja przez Szachy w Szkole"
   08.06.2018

   Nasza reprezentacja w składzie :

   Ola Banaszewska, Marysia Przybyło, Kasia Rusiecki, Zuza Rojewska, Bartek Cumber, Grześ Jach, Kacper Rojewski, Maciek Nowak, Miłek Majka, Igor Więckowski

   na turnieju finałowym na warszawskim Torwarze

   wywalczyła

   V MIEJSCE DRUŻYNOWO

   zostawiając w tyle 100 drużyn z całej Polski!!!

   Turniej finałowy "Edukacja przez Szachy w Szkole" - Obrazek 1

   Turniej odbył sie pod hasłem

   Turniej finałowy "Edukacja przez Szachy w Szkole" - Obrazek 2

   Zawody zgromadziły rekordową liczbę dzieci-wzięło w nich udział prawie 800 młodych  entuzjastów szachów z najdalszych zakątków Polski!

   I MIEJSCE wśród chłopców klas I wygrywając wszystkie swoje 6 pojedynków zajął BARTEK CUMBER.

   Turniej finałowy "Edukacja przez Szachy w Szkole" - Obrazek 3

   Wśród dziewczynek w tej samej kategorii druga była KASIA RUSIECKI.

   Turniej finałowy "Edukacja przez Szachy w Szkole" - Obrazek 4

   II MIEJSCE -chlopcy klasa III- zajął MACIEK NOWAK.

   Turniej finałowy "Edukacja przez Szachy w Szkole" - Obrazek 5

    Zuza,Ola, Marysia, Grześ, Igor- wygrali 4 ze swoich 6 pojedynków.

   Najmłodszy w drużynie Kacper walcząc ze starszymi dziećmi wygrał 3 rundy,

   tyle samo  Miłek, który trafił na najsilniejszych przeciwników.

   Te świetne rezultaty dały DRUŻYNIE ostatecznie V MIEJSCE.

   Prócz medali, dyplomów, pucharu i gadżetów turniejowych związanych

   z Rocznicą Odzyskania Niepodlegości,

   największą chyba nagrodą była przepyszna pizza zjedzona w Królewskich Łazienkach.

   Turniej finałowy "Edukacja przez Szachy w Szkole" - Obrazek 6Turniej finałowy "Edukacja przez Szachy w Szkole" - Obrazek 7

   Turniej finałowy "Edukacja przez Szachy w Szkole" - Obrazek 8

    

   Turniej finałowy "Edukacja przez Szachy w Szkole" - Obrazek 9

    

   Sylwia Nowak

  • Szanowni Państwo!

   Z dniem 25 maja 2018 r. na terytorium Polski rozpoczęło się stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), które reguluje zasady przetwarzania danych osobowych.

   W związku z powyższym oraz w trosce o ochronę Państwa danych osobowych przedstawiamy następującą informację, dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Szkole Podstawowej nr 48 w Krakowie ul. Księcia Józefa 337, 30-243 Kraków.

   1. Szkoła Podstawowa nr 48  w Krakowie gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa, w szczególności prawa oświatowego i kodeksu pracy w celu realizacji zdań statutowych.
   2. Administratorem Danych Osobowych jest Dyrektor Szkoły.
   3. Szkoła Podstawowa nr 48  w Krakowie co do zasady nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom, poza ustawowo uprawnionym lub właściwym do rozpatrzenia wnoszonych spraw.
   4. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie.
   5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji spraw, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
   6.  Szkoła Podstawowa nr 48  w Krakowie nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych w celach marketingowych oraz zautomatyzowanego przetwarzania w celu profilowania osób.
   7. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba może zwrócić się do Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 48 w Krakowie z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
   8. Punkt informacyjny dotyczący danych osobowych znajduje się w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 48 w Krakowie. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pocztą elektroniczną ……………………….…….. lub listownie pocztą tradycyjną. Adresy podamy w najbliższym czasie.

     

  • "TUWIMOWO" Przedstawienie Szkolnego Koła Teatralnego

   "TUWIMOWO" Przedstawienie Szkolnego Koła Teatralnego
   29.05.2018

   We wtorek 29 maja odbyło się w naszej szkole dwukrotne przedstawienie ,

   podsumowywujące całoroczną pracę Szkolnego Koła Teatralnego.

   Po zeszłorocznym sukcesie adaptacji wierszy Jana Brzechwy ,

    dzieci pod kierunkiem pań Elżbiety Brzykcy i Beaty Adamek

   przygotowały spektakl oparty na utworach Juliana Tuwima pt. "TUWIMOWO" .

   Aktorzy z klas IV a i IV b, będący także autorami dekoracji i strojów, spisali się na medal!

   E.Brzykcy

   "TUWIMOWO" Przedstawienie Szkolnego Koła Teatralnego - Obrazek 1"TUWIMOWO" Przedstawienie Szkolnego Koła Teatralnego - Obrazek 2"TUWIMOWO" Przedstawienie Szkolnego Koła Teatralnego - Obrazek 3"TUWIMOWO" Przedstawienie Szkolnego Koła Teatralnego - Obrazek 4"TUWIMOWO" Przedstawienie Szkolnego Koła Teatralnego - Obrazek 5"TUWIMOWO" Przedstawienie Szkolnego Koła Teatralnego - Obrazek 6"TUWIMOWO" Przedstawienie Szkolnego Koła Teatralnego - Obrazek 7

  • SZACHY-Kolejne Sukcesy naszych uczniów!

   SZACHY-Kolejne Sukcesy naszych uczniów!

   Z radością i dumą przyjmujemy sukcesy uczniów naszej szkoły odnoszone za arenach szachowych.

   Najmłodsi zerówkowi adepci królewskiej gry w sobotę 26 maja wrócili z ogromnym sukcesem,

   zajmując 2/3 podium na Turnieju Przedszkolaków o Puchar Dyrektora Przedszkola Malowany Konik.

   SZACHY-Kolejne Sukcesy naszych uczniów! - Obrazek 1

   Nataniel Karcz stanął na najwyższym stopniu podium, Marceli Stasik był III.

   Tydzień pózniej na Międzynarodowych Mistrzostwach Małopolski

   III miejsce zajął Mateusz Wąsik

   SZACHY-Kolejne Sukcesy naszych uczniów! - Obrazek 2

   Na tych samych zawodach IV kategorię szachową zdobyli Marceli Stasik i Bartosz Cumber!

   GRATULACJE

   S.Nowak

    

  • VI Jubileuszowy Turniej Szachowy o Puchar 60-lecia SP 48

   VI Jubileuszowy Turniej Szachowy o Puchar 60-lecia SP 48
   24.05.2018

    W VI  Turnieju szachowym,

   inaugurującym  Jubileuszowy rok 60-lecia naszej Szkoły i 200-lecia edukacji na Bielanach

   wzięła udział rekordowo liczba dzieci- 96 uczestników rywalizowało w 3 kategoriach wiekowych.

   W naszych murach gościliśmy uczniów 7 szkół:

   po raz pierwszy SP 36 oraz 58,

   po raz kolejny SP 32, SP 62, SP 72, SP 31 oraz SP w Kryspinowie.

   W klasyfikacji DRUŻYNOWEJ bezapelacyjnie zwyciężyła Szkoła Podstawowa nr 32.

   Nasza reprezentacja uplasowała się II miejscu,

   na III miejscu na podium  stanęli uczniowie  Szkoła Podstawowej nr 62.

   VI Jubileuszowy Turniej Szachowy o Puchar 60-lecia SP 48 - Obrazek 1

   Puchary dla najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach zdobyli :

   klasy IV-VII EMILKA PAWLAK SP 32 - czterokrotna już zdobywczyni pucharu

   klasy II- III nasz reprezentant MACIEK NOWAK

   klasy 0-I MIŁOSZ PAWLAK SP32.

   VI Jubileuszowy Turniej Szachowy o Puchar 60-lecia SP 48 - Obrazek 2

    

   kategoria klas IV-VII

   Dziewczęta

   I miejsce Emilka Pawlak SP 32

   II miejsce Ola Majka SP 48

   III miejsce Kasia Węc SP 48

   VI Jubileuszowy Turniej Szachowy o Puchar 60-lecia SP 48 - Obrazek 3

   chłopcy :

   I miejsce Dominik Pawlak SP 32

   II miejsce Mateusz Wąsik SP 48

   III miejsce Piotr Kedziora SP 31

   VI Jubileuszowy Turniej Szachowy o Puchar 60-lecia SP 48 - Obrazek 4

   https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/5089881927712768

   Klasy II-  III

   Dziewczęta

   I miejsce Julia Sheremeta SP 62

   II miejsce Antosia Bieniek SP 32

   III miejsce Marysia Przybyło SP 48

   VI Jubileuszowy Turniej Szachowy o Puchar 60-lecia SP 48 - Obrazek 5

   chlopcy :

   I miejsce Maciek Nowak SP 48

   II miejsce Piotr Nowak SP 31

   III miejsce Samek Hodur SP 48

   VI Jubileuszowy Turniej Szachowy o Puchar 60-lecia SP 48 - Obrazek 6

   https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/6310716986359808

   klasy 0-I

   Dziewczęta

   I miejsce Weronika Hamerska SP 62

   II miejsce Zuza Rojewska SP 48

   III miejsce Kasia Rusiecki SP 48

   VI Jubileuszowy Turniej Szachowy o Puchar 60-lecia SP 48 - Obrazek 7

   chłopcy :

   I miejsce Miłek Pawlak SP 32

   II miejsce Michał Wolak SP 58

   III miejsce Beniamin Pługawko SP 72

   https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/5755756477415424

   ZWYCIĘZCY KLASYFIKACJI SZKOLNEJ:

   VI Jubileuszowy Turniej Szachowy o Puchar 60-lecia SP 48 - Obrazek 8VI Jubileuszowy Turniej Szachowy o Puchar 60-lecia SP 48 - Obrazek 9

   Klasy IV-VII Mateusz Wąsik, Bartosz Janas, Maciek Wąsowicz

   Klasy II-III Maciek Nowak, Samek Hodur, Miłek Majka

   Klasy 0-I Grześ Jach,Bartek Cumber, Marceli Stasik

   Gorące podziękowania kierujemy do

   • ekipy sędziowskiej: pani Agnieszki Molendy, panów Jacka Przybylskiego i Pawła Mrozińskiego pod przewodnictwem pani Małgosi Leszczyńskiej, za sprawne i profesjonalne przeprowadzenia zawodów
   • do Rodziców naszych uczniów za ogromne wsparcie w czasie organizacji i trwania zawodów,za  pyszne ciasta, dyplomy i ufundowane nagrody
   • naszym uczniom za obsługę kawiarenki, nagłośnienia

   Wreszcie wszystkim uczestnikom gratulujemy ,że po raz kolejny swoją postawą udowodnili, że szachy niepozorna gra, ograniczona czarnobiałymi kwadracikami i przyniesiona na garbach wielbłądów z dalekich Indii

   zawiera w sobie pierwiastek magiczny.

   Sylwia Nowak

    

  • Biegi Śladami Panien Zwierzynieckich

   Biegi Śladami Panien Zwierzynieckich

   PUCHAR DLA NAJLEPSZEJ SZKOŁY PO RAZ KOLEJNY NASZ!!!

   Brawa dla całej ekipy!

   Na podium stanęli:

   kl. I 

   III miejsce ZUZANNA ROJEWSKA

   kl. II

   III miejsce KORDELIA BŁASZCZYK

   I miejsce ALEKSANDER SUCHAN

   II miejsce KUBA KONSTANTY

   kl. III

   I miejsce MAJA DRŻNIEWICZ

   II miejsce HANIA SKOWRONEK

   kl IV

   I miejsce IZA WĄSOWICZ

   I miejsce JACEK PIWKO

   II miejsce BARTEK JANAS

   kl. V

   I miejsce FILIP MARCHEWCZYK

   III miejsce MACIEK WĄSOWICZ

    

   kl. VI

   II miejsce GABRYSIA KOCZWARA

   II miejsce ERYK TOKARSKI

   III miejsce MIŁOSZ SUCH

   kl. VII

   III miejsce KIRIŁ LAMOCHIN

    

    

    

  • VIX Miedzynarodowy Turniej o laur am B. Śliwy

   12.05.2018

   Z organizowanego przez KKSz turnieju,

   w ramach obchodów 125-lecia istnienia klubu, nasi szachiści wrócili z kolejnymi sukcesami.

   Maciek Nowak z 5,5 punktami zajął III miejsce

   VIX Miedzynarodowy Turniej o laur am B. Śliwy - Obrazek 1

   Wśród  aż 69 zawodników rywalizujących w tej grupie -XI  był Samek Hodur- 5 punktów.

   Najlepszą dziewczynką  była XII w klasyfikacji ogólnej Kasia Rusiecki- także 5 punktów.

   VIX Miedzynarodowy Turniej o laur am B. Śliwy - Obrazek 2

   Grześ Jach wygrywając 3 pojedynki zdobył IV kategorię szachową.

   VIX Miedzynarodowy Turniej o laur am B. Śliwy - Obrazek 3

   Warty podkreślenia jest fakt, iż Kasia i Grześ- nasi pierwszoklasiści walczyli ze starszymi o 2 lata zawodnikami.

   W grupie zawodników najmłodszych świetnie spisali się uczniowie zerówki

   Nataniel Karcz- IV miejsce

   oraz Marceli Stasik - VII miejsce.

   Obydwaj chłopcy zdobyli kategorie szachowe:

   Nataniel IV, a Marceli V

   VIX Miedzynarodowy Turniej o laur am B. Śliwy - Obrazek 4VIX Miedzynarodowy Turniej o laur am B. Śliwy - Obrazek 5

   Gratulujemy!

   Sylwia Nowak

    

  • Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży - szachy

   Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży - szachy
   05.05.2018

   Ogromne gratulacje dla naszego ucznia Mateusza Wąsika,

   który w majowy długi weekend brał udział w Mistrzostwach Polski w szachach do lat 14.

   W swoim debiucie na ogólnopolskich zawodach, rozstawiony z  40 numerem startowym,

   Mateusz zajął XVIII miejsce w klasyfikacji generalnej,

   X miejsce w swoim roczniku 2005

   i miejsce III w województwie małopolskim.

   Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży - szachy - Obrazek 1Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży - szachy - Obrazek 2

  • Nasz były uczeń potrzebuje pomocy!

   "Nazywam się Maks Czyżewski, mam 28 lat, jestem pilotem śmigłowcowym. Lotnictwo to moja wielka pasja. We wrześniu 2017 roku cudem przeżyłem katastrofę śmigłowca podczas patrolu linii energetycznych na północy Szwecji. Doznałem rozległych i ciężkich obrażeń; wybuchowego złamania kręgosłupa na odcinku lędźwiowym, pęknięcia czaszki, krwotoków wewnętrznych, obrażeń płuc, złamania kości uda i łokcia. Po pierwszych krytycznych tygodniach walki o przeżycie rozpoczęła się mozolna droga powrotu do codzienności. Obecnie staram się odzyskać podstawowe sprawności; zdolność do samodzielnego funkcjonowania i chodzenia. Aktualnie wymagam całodobowej opieki i intensywnej, a tym samym bardzo kosztownej neurorehabilitacji. Jej ciągłość i wysoki stopień wyspecjalizowania są dla mnie szansą na odzyskanie zdrowia w możliwie największym zakresie. Dotąd każdy dzień jest wytężoną walką o obudzenie kolejnych porażonych obszarów. Będę niezwykle wdzięczny za okazaną pomoc."

    

   Dyrektor  i wszyscy pracownicy szkoły zwracają się z prośbą o pomoc Maksymowi.Maks był uczniem naszej szkoły. Jest synem naszej byłej zmarłej w 2004 roku nauczycielki pani Mariety Czyżewskiej.

    

   Możecie Państwo pomóc w dwojaki sposób:

    

   - w ramach 1% odpisu od podatków. KRS  nr 0000198280 Fundacji Nadzieja z dopisem dla Maksyma Czyżewskiego

   lub

   - bezpośredniej wpłaty na konto bankowe Fundacji Nadzieja. Konto bankowe Fundacji: 25 8430 0009 0005 1347 0168 2730 z dopiskiem dla Maksyma Czyżewskiego

    

    

   Powrót do listy podopiecznych

  • Święto Konstytucji 3 Maja

   Święto Konstytucji 3 Maja
   27.04.2018

   Uroczysty Apel upamiętniający rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja

   przygotwała pod kierunkiem pani Katarzyny Rospond klasa V.

   Święto Konstytucji 3 Maja - Obrazek 1

   O oprawę muzyczną zadbała pani Anna Bożek.

   Święto Konstytucji 3 Maja - Obrazek 2

   Święto Konstytucji 3 Maja - Obrazek 3Święto Konstytucji 3 Maja - Obrazek 4Święto Konstytucji 3 Maja - Obrazek 5Święto Konstytucji 3 Maja - Obrazek 6Święto Konstytucji 3 Maja - Obrazek 7

  • Światowy Dzień Książki

   23.04.2018

   W poniedziałek 23.04 z okazji Światowego Dnia Książki w bibliotece szkolnej został zorganizowane spotkania z klasami młodszymi oraz konkursy, zagadki i rebusy dla wszystkich chętnych uczniów.

   Światowy Dzień Książki - Obrazek 1

   Na każdego czekał słodki poczestunek - dzięki wsparciu Szkolnego Koła Caritas.

   Ponadto zostały rozdane nagrosy za Konkurs Pięknego Czytania oraz miał miejsce kiermasz książek.

   Całodzienna imprezę w bibliotece zorganizowaną pod kierunkiem p. Ząbczyk wsparły swa pracą oraz zasiadały w jury konkursów uczennice klasy VIa :alicja, Gabrysia, Joasia i ola.

   W miłej atmosferze nowego pomieszczenia biblioteki wszyscy dobrze się bawili.

   Światowy Dzień Książki - Obrazek 2Światowy Dzień Książki - Obrazek 3Światowy Dzień Książki - Obrazek 4